Wettelijke vermeldingen

Bedrijfsidentificatie

Bedrijf: SAS ODESIA PGE (eigen vermogen € 5000,-) / Camping Yelloh Village le Fayolan
Hoofdkantoor: BP 52, 39130 Clairvaux-les-Lacs
Tel: 03 84 25 26 19 – Fax: 03 84 25 88 56
Siren: 794 496 695 RCS Lons Le Saunier
Code NAF: 7912Z
Intergemeentelijk BTW Nr° : FR 83 794 496 695
Directeur van publicatie: Dhr. Christian CORDIER
Concept en uitvoering: STE PERISCOPE
Onderhoud: STE PERISCOPE

Hosting
Sarl BLIZZ – 8 rue Georges Besse – 63100  Clermont-Ferrand
Tel: 04 73 29 42 94 – Fax: 04 73 29 42 93
email: commercial@blizz.fr

Foto’s:
Alle foto’s op deze website zijn onderhevig aan auteursrechten
Foto’s: fotolia.com, Jérôme Berthonneau, Odésia Vacances, nps New Phox Studio

Nominatieve informatie
Elk persoon beschikt over het recht van toegang tot, modificatie, correctie en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben
(wetsartikel 34  “”Computers en vrijheid”” van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen dient u contact op te nemen met Odésia Vacances, waarvan de gegevens hieronder vermeld staan.

Intellectueel eigendomsrecht
Deze website valt onder de Franse en internationale wetgeving betreffende de auteursrechten en het intellectuele eigendomsrecht..
Het kopiëren van het geheel of gedeelten van de website, zowel digitaal als op papier (incl. de documenten die gedownload kunnen worden)
is ten strengste verboden, zonder voorafgaand akkoord van de directeur van publicatie.

Links in https://www.cialispascherfr24.com/qui-a-deja-commander-du-cialis/ hypertextes naar andere websites
De website kan links naar andere websites omvatten.
Odésia Vacances kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opzet of de inhoud van de informatie die wordt verkregen op deze websites.

Aansprakelijkheden van Odésia Vacances
Odésia Vacances kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledigheid
of ontbreking van informatie op de website.
Odésia Vacances is niet aansprakelijk  voor eventuele moeilijkheden die kunnen voorkomen
bij het toegang verkrijgen tot de website of voor elke andere communicatiestoring.

Toepasbaar recht
Onderliggende voorwaarden zijn onderhevig aan de Franse wetgeving.
De Franse rechtbank is als enige bevoegd om een oordeel te vellen bij geschillen
die direct of indirect verband houden met de toegang tot de website of de inhoud.